Stichting UBports

Details over de stichting.

 

   De Stichting UBports

1. Overzicht over

De UBports Community, of UBports is een liefdadigheidsinstelling naar Duits recht (gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts), met als missie het ondersteunen van de gezamenlijke ontwikkeling van Ubuntu Touch en het bevorderen van het wijdverbreide gebruik van de UT. De Stichting biedt financiële, organisatorische en juridische ondersteuning aan de bredere gemeenschap. Ze dient ook als een onafhankelijke juridische entiteit waaraan de leden van de gemeenschap kunnen bijdragen aan de code, de financiering en andere middelen, in de wetenschap dat hun bijdragen worden gehandhaafd ten behoeve van het algemeen belang.

De UBports projecten zijn allemaal vrij beschikbaar en bruikbaar onder een OSI-gecertificeerde Open Source licentie (verwacht een aantal device drivers etc.)

Onze doelen:

 1. Het helpen en bevorderen van de collaboratieve software ontwikkeling van Ubuntu Touch; 

 2. Het stimuleren van de ontwikkeling van Ubuntu Touch en de functies ervan, tegelijk met het coördineren en organiseren van het gezamenlijke werk aan de software; 

 3. De gemeenschap bijstaan bij het verdedigen van haar belangen en de duurzaamheid van haar ontwikkelingen; 

 4. Bevorderen van het gebruik van Ubuntu Touch als oplossing voor mobiele apparaten; 

 5. Synergieën, samenwerkingsverbanden en fondsenwerving faciliteren;  

 6. Actief meewerken aan het definiëren van de roadmaps van nieuwe versies, functies en de implementatie ervan.

Missieverklaring

Het opzetten en ondersteunen van een Open Source en collaboratieve gemeenschap voor de ontwikkeling en promotie van open source "perfect personal phone operative system", met respect voor vrijheid en privacy, is ontwikkelaarsvriendelijk en veilig, en heeft de voorkeur voor convergentie.

Doelen

Specifieke doelstellingen ondersteunen de algemene missie:

 1. Het waarborgen van een hoge mate van kwaliteit in de UBports projecten om de "brand" op te bouwen en te behouden. 

 2. Het verzekeren van de lange termijn ondersteuning en onderhoud van de UBports projecten en ontwikkelingen. 

 3. Het verstrekken van middelen voor de UBports projecten - bijv. infrastructuur, CAO, financiering, juridische zaken. 

 4. Het stimuleren van de implementatie van open standaarden en op standaarden gebaseerde interoperabiliteit in de UBports-projecten. 

 5. Het ondersteunen van het wereldwijde gebruik en de bijdrage aan de UBports projecten vanuit de gemeenschap via de internationalisering van de software en community outreach. 

 6. Het vertegenwoordigen van de mening van de gemeenschap over de Ubuntu Touch-routekaart, marketing- en ontwikkelingsstrategieën. 

 7. Het bevorderen van het gebruik van Open Source software in de industrie (niet alleen stichting van de vereniging) - bijvoorbeeld training, outreach.

 8. Het organiseren van ledenvergaderingen om de samenwerking en de kennis van de UBports projecten te verbeteren.

Oprichters

De UBports Community is in 2017 gelanceerd door de volgende leden:

 1. Marius Gripsgard

 2. Ricardo Mendoza

 3. Jan Sprinz

 4. Florian Leeber

 5. Ewald Pierre


Klaar om lid te worden van UBports?

Solliciteer nu om lid te worden van de gemeenschap met stemrecht!